بسمه تعالی


به مناسبت چهل و دومین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی پیش ثبت نام آزمون ورودی مجموعه مدارس انرژی اتمی ایران آغاز می گردد.


این مجموعه در دوره های اول و دوم متوسطه در شهرهای  تهران،مشهد و قزوین  برای آزمون ورودی سال تحصیلی 1401-1400 به شرح ذیل از  25  بهمن ماه 99 لغایت  اردیبهشت ماه 1400  ثبت نام بعمل می آورد.


--------------------------------------------------------------------------------------
تهران

دوره دوم متوسطه پسران
پایه تحصیلی دهم در رشته های ریاضی فیزیک،علوم تجربی و علوم انسانی
پایه تحصیلی یازدهم در رشته های ریاضی فیزیک،علوم تجربی و علوم انسانی
پایه تحصیلی دوازدهم در رشته های ریاضی فیزیک،علوم تجربی و علوم انسانی

دوره اول متوسطه پسران
پایه تحصیلی هفتم

دوره دوم متوسطه دختران
پایه تحصیلی دهم رشته های ریاضی فیزیک،علوم تجربی و علوم انسانی

دوره اول متوسطه دختران
پایه تحصیلی هفتم
--------------------------------------------------------------------------------------
مشهد مقدس

دوره دوم متوسطه پسران
پایه تحصیلی دهم در رشته های ریاضی فیزیک،علوم تجربی

دوره اول متوسطه پسران
پایه تحصیلی هفتم
--------------------------------------------------------------------------------------
قزوین

دوره دوم متوسطه پسران
پایه تحصیلی دهم در رشته های ریاضی فیزیک،علوم تجربی و علوم انسانی
دوره اول متوسطه پسران
پایه تحصیلی هفتم