بسمه تعالی


ضمن تبریک چهل و سومین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی و میلاد باسعادت امیرمومنان حضرت علی علیه السلام و روز پدر پیش ثبت نام آزمون ورودی مجموعه مدارس انرژی اتمی ایران آغاز می گردد.


این مجموعه در دوره های اول و دوم متوسطه در شهرهای  تهران،مشهد و قزوین  برای آزمون ورودی سال تحصیلی 1402-1401 به شرح ذیل از  26  بهمن ماه 1400 لغایت  اردیبهشت ماه 1401  ثبت نام بعمل می آورد.


--------------------------------------------------------------------------------------
تهران
دوره دوم متوسطه پسران
پایه تحصیلی دهم در رشته های ریاضی فیزیک و علوم تجربی
پایه تحصیلی یازدهم در رشته های ریاضی فیزیک و علوم تجربی
پایه تحصیلی دوازدهم در رشته های ریاضی فیزیک،علوم تجربی و علوم انسانی

دوره اول متوسطه پسران
پایه تحصیلی هفتم
پایه تحصیلی هشتم
پایه تحصیلی نهم

دوره دوم متوسطه دختران
پایه تحصیلی دهم رشته های ریاضی فیزیک و علوم تجربی
پایه تحصیلی یازدهم در رشته های ریاضی فیزیک و علوم تجربی
پایه تحصیلی دوازدهم در رشته های ریاضی فیزیک و علوم تجربی


دوره اول متوسطه دختران
پایه تحصیلی هفتم
پایه تحصیلی هشتم
پایه تحصیلی نهم

--------------------------------------------------------------------------------------
مشهد مقدس
دوره دوم متوسطه پسران
پایه تحصیلی دهم در رشته های ریاضی فیزیک،علوم تجربی
پایه تحصیلی یازدهم در رشته های ریاضی فیزیک و علوم تجربی
پایه تحصیلی دوازدهم در رشته های ریاضی فیزیک و علوم تجربی

دوره اول متوسطه پسران
پایه تحصیلی هفتم
پایه تحصیلی هشتم
پایه تحصیلی نهم
--------------------------------------------------------------------------------------
قزوین
دوره دوم متوسطه پسران
پایه تحصیلی دهم در رشته های ریاضی فیزیک،علوم تجربی
پایه تحصیلی یازدهم در رشته های ریاضی فیزیک و علوم تجربی
پایه تحصیلی دوازدهم در رشته های ریاضی فیزیک و علوم تجربی